MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Hoogendoorn neemt verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Met maatschappelijk verantwoord ondernemen wil Hoogendoorn zich wereldwijd inzetten voor een betere samenleving, het versterken van lokale gemeenschappen en het verbeteren en beschermen van het milieu.

People, Planet en Profit
In onze bedrijfsprocessen worden de kernvoorwaarden People, Planet en Profit op een harmonieuze wijze gecombineerd. Wij leveren duurzame oplossingen die met een minimaal gebruik van grondstoffen, zoals water, voedingsstoffen en energie, een maximaal teeltrendement realiseren. Als internationaal bedrijf creëren we hiermee nieuwe marktkansen, innovatie en groei.

Langetermijnwinst
Via training delen wij onze kennis over duurzaam en verantwoord produceren met lokale partners en ondernemers. Op deze manier leggen we de basis naar een hoogwaardige productie en een veilige werkomgeving. Emissies en bedrijfskosten worden hierbij tot een minimum gereduceerd. Met deze benadering leveren we overal ter wereld een belangrijke bijdrage aan de langetermijnwinst voor ondernemers en de maatschappij.

Arbeidsomstandigheden en gezondheid
Hoogendoorn en gezondheid zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds 2005 biedt Hoogendoorn haar werknemers voor een lage prijs bedrijfssport aan. Hoogendoorn stimuleert sporten in de wetenschap dat een fitte en sportieve werknemer statistisch gezien minder ziek is en over het algemeen beter presteert.

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers staan te allen tijde op de eerste plaats. Hoogendoorn is VCA-gecertificeerd. De veiligheid, gezondheids- en milieurichtlijnen zijn hiermee goed in de organisatie ingebed. En niet alleen als papieren certificaat, maar als vanzelfsprekend in onze werkwijze.

Museum Vlaardingen
In juni 2015 opent een nieuw museum in Vlaardingen zijn deuren: Museum Vlaardingen (voormalig Visserij Museum). Het nieuwe museum wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring door Hoogendoorn.

Museum Vlaardingen, 5000 jaar cultuur en visserij wil een zo breed mogelijk publiek betrekken bij de onderwerpen die Vlaardingen een boeiende stad maken: archeologie, stadshistorie en (zee)visserij.

Klik hier voor een impressie over hoe het eruit gaat zien en wat de bedoeling of bekijk hier hun laatst uigebrachte folder. Je kunt ook een kijkje nemen op hun website www.museumvlaardingen.nl/103-Verbouwing.

A5-folder Museum Vlaardingen
      impressiesmuseum