Sponsoring

Sinds enkele jaren sponsort Hoogendoorn twee lokale voetbalverenigingen. We sponsoren niet alleen met geld, maar ook met kennis en expertise.

Hoogendoorn gaat graag duurzame lange termijn relaties aan. Vanuit die filosofie ondersteunen wij activiteiten op maatschappelijk en op sportgebied. Ook daaruit blijkt het sociale gezicht van Hoogendoorn. Als uitgangspunt hanteren wij wel dat er een tegenprestatie geleverd moet worden. Dit kan zijn in de vorm van reclame of op enige andere wijze.